geanta si mapa

Proiect ABA Olt – „Regularizare parau Ghelinta din localitatea Ghelinta, judetul Covasna”

Obiectivele specifice ale campaniei:

 • Evaluarea gradului de conştientizare al publicului referitor la proiectul „Regularizare parau Ghelinta din localitatea Ghelinta, judetul Covasna” prin intermediul campaniei de informare şi conştientizare
 • Asigurarea publicităţii şi vizibilităţii proiectului şi informarea publicului referitor la sprijinul Uniunii Europene pentru realizarea proiectului
 • Elaborarea şi implementarea Strategiei de informare şi conştientizare a publicului privind proiectul „Regularizare parau Ghelinta din localitatea Ghelinta, judetul Covasna”.
 • Creşterea conştientizării populaţiei cu privire la eforturile autorităţilor locale/naţionale de a reduce riscul la inundatii si evitarea pagubelor produse de acestea in bazinul hidrograrfic al paraului Ghelinta.
 • Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la eforturile Uniunii Europene de a reduce riscul la inundatii si evitarea pagubelor produse de acestea in bazinul hidrograrfic al paraului Ghelinta.
 • Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind acţiunile pozitive şi transparente ale Uniunii Europene, în special cu privire la adresarea problemelor de inundatii si viituri;
 • Punerea la dispoziţia publicului într-un mod practic, atractiv şi prietenos cu utilizatorul a informaţiilor privind reducerea riscului la inundatii si evitarea pagubelor produse de acestea in bazinul hidrograrfic al paraului Ghelinta.

Fiind un proiect care s-a derulat la nivelul Localitatii Ghelinta, cu implicaţii asupra modului de viaţă a fiecărui locuitor, mesajul campaniei s-a adresa în mod direct următoarelor tipuri de target:

 • publicul larg – locuitorii din Localitatea Ghelinta
 • instituţii publice sau private locale
 • societatea civilă
 • personalul didactic, elevii şi preşcolarii din grădiniţe
 • mass-media

Canalele de comunicare folosite pentru implementarea strategiei de informare şi conştientizare:

 • panou de afisare temporara;
 • panou de afisare permanenta;
 • afişe;
 • pliante;
 • autocolate
 • presă;
 • acţiuni de informare directă a publicului;
 • alte materiale (acestea sunt materiale suport pentru proiect, fiind într-o mică măsură purtătoare a mesajului campaniei, în funcţie de dimensiunea disponibilă pentru personalizare).

Pentru campania de informare şi conştientizare am efectuat următoarele acţiuni de implementare a strategiei:

 • distribuirea afişelor pentru a asigura vizibilitatea proiectului şi a informa publicul ţintă despre obiectivele, rezultatele preconizate ale proiectului şi despre beneficiile acestuia;
 • acţiuni de informare directă a publicului ţintă – organizarea de întâlniri prin care am crescut
 • gradul de responsabilitate şi am sporit cunoştintele publicului privind problemele inundatiilor si viiturilor
 • conferinta de presa
 • 2 apariţii ale machetei in „Observatorul de Covasna”
 • montarea panourilor de afisare temporara si permanenta.